k.ú.: 767093 - Ostrov u Tisé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568309 - Tisá NUTS5 CZ0427568309
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 1717
travní p. 174 220861
lesní poz les(ne hospodář) 1 5809
lesní poz 6 120330
vodní pl. nádrž umělá 6 29256
vodní pl. tok přirozený 11 2165
zast. pl. zbořeniště 1 515
zast. pl. 114 14469
ostat.pl. jiná plocha 60 18382
ostat.pl. ostat.komunikace 25 10455
ostat.pl. silnice 2 5507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15109
Celkem KN 408 444575
Par. DKM 408 444575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 5
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 109
LV 92
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2019
KMD 1:1000 24.09.2012
S-SK GS 1:2880 1824 24.09.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 21.07.2019 20:07

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.