k.ú.: 767051 - Tis u Habrů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569615 - Tis NUTS5 CZ0631569615
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1401 6250086
zahrada 148 66913
travní p. 866 1105666
lesní poz 356 2303996
vodní pl. nádrž umělá 10 10312
vodní pl. rybník 4 14314
vodní pl. tok přirozený 17 5830
vodní pl. tok umělý 30 11887
zast. pl. zbořeniště 2 204
zast. pl. 205 106218
ostat.pl. dráha 1 25
ostat.pl. jiná plocha 62 26346
ostat.pl. manipulační pl. 82 83087
ostat.pl. neplodná půda 33 28718
ostat.pl. ostat.komunikace 385 160881
ostat.pl. silnice 10 82030
ostat.pl. zeleň 18 1540
Celkem KN 3630 10258053
Par. KMD 3630 10258053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 93
č.p. zem.stav 21
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 166
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 252
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.01.2010
S-SK GS 1:2880 1838 21.01.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 04:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.