k.ú.: 767051 - Tis u Habrů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569615 - Tis NUTS5 CZ0631569615
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1398 6250086
zahrada 148 67021
travní p. 865 1105666
lesní poz 356 2303996
vodní pl. nádrž umělá 10 10312
vodní pl. rybník 4 14314
vodní pl. tok přirozený 17 5830
vodní pl. tok umělý 30 11887
zast. pl. zbořeniště 2 204
zast. pl. 206 106507
ostat.pl. dráha 1 25
ostat.pl. jiná plocha 62 26346
ostat.pl. manipulační pl. 79 82684
ostat.pl. neplodná půda 33 28718
ostat.pl. ostat.komunikace 385 160881
ostat.pl. silnice 10 82030
ostat.pl. zeleň 18 1540
Celkem KN 3624 10258047
Par. KMD 3624 10258047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 91
č.p. zem.stav 24
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 163
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 250
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.01.2010
S-SK GS 1:2880 1838 21.01.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.07.2019 21:15

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.