k.ú.: 767042 - Kněž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569615 - Tis NUTS5 CZ0631569615
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 2798921
zahrada 47 32552
travní p. 242 517914
lesní poz 76 297045
vodní pl. nádrž umělá 5 1741
vodní pl. rybník 1 12509
vodní pl. tok umělý 34 11807
zast. pl. zbořeniště 2 93
zast. pl. 43 37841
ostat.pl. jiná plocha 8 3795
ostat.pl. manipulační pl. 13 15980
ostat.pl. neplodná půda 9 13085
ostat.pl. ostat.komunikace 37 40106
ostat.pl. pohřeb. 1 1554
ostat.pl. silnice 6 53625
Celkem KN 871 3838568
Par. KMD 871 3838568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 11
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 43
LV 122
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.01.2010
S-SK GS 1:2880 1838 21.01.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 00:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.