k.ú.: 767042 - Kněž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569615 - Tis NUTS5 CZ0631569615
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 2827982
zahrada 47 39372
travní p. 153 487067
lesní poz 65 293963
vodní pl. nádrž umělá 5 1741
vodní pl. rybník 1 12509
vodní pl. tok umělý 29 11807
zast. pl. 42 38044
ostat.pl. jiná plocha 10 3678
ostat.pl. manipulační pl. 9 14708
ostat.pl. neplodná půda 7 13085
ostat.pl. ostat.komunikace 29 38297
ostat.pl. pohřeb. 1 1554
ostat.pl. silnice 6 53625
Celkem KN 652 3837432
Par. KMD 652 3837432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 10
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 42
LV 123
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.01.2010
S-SK GS 1:2880 1838 21.01.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 02:25

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.