k.ú.: 766992 - Tichá na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599956 - Tichá NUTS5 CZ0804599956
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8105 - Frenštát pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 81051 - Frenštát pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1741 7121660
zahrada 1005 1090163
travní p. 1286 3281447
lesní poz 1071 3000402
vodní pl. nádrž přírodní 12 5519
vodní pl. nádrž umělá 1 209
vodní pl. rybník 1 15008
vodní pl. tok přirozený 200 321158
vodní pl. zamokřená pl. 2 3088
zast. pl. společný dvůr 17 5898
zast. pl. zbořeniště 18 4027
zast. pl. 883 265301
ostat.pl. jiná plocha 417 360667
ostat.pl. manipulační pl. 65 97788
ostat.pl. neplodná půda 274 213978
ostat.pl. ostat.komunikace 789 458663
ostat.pl. pohřeb. 5 35588
ostat.pl. silnice 80 122469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 25744
ostat.pl. zeleň 7 17049
Celkem KN 7887 16445826
Par. DKM 7887 16445826
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 545
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 27
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 43
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 5
Celkem BUD 879
byt.z. byt 80
byt.z. garáž 1
Celkem JED 81
LV 1203
spoluvlastník 1742

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2017
THM-V 1:2000 01.12.1982 29.11.2017 Část území geodeticky, část FÚO s úplným fotogrammetrickým vyhodnocením zastavěného území bez redukcí střešních plášťů.
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 10:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.