k.ú.: 766950 - Vřesník u Tetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549029 - Vřesník NUTS5 CZ0522549029
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 697941
zahrada 65 39822
ovoc. sad 1 6253
travní p. 329 996394
lesní poz 150 1083993
vodní pl. nádrž přírodní 5 2247
vodní pl. nádrž umělá 2 372
vodní pl. rybník 2 1693
vodní pl. tok přirozený 87 7523
vodní pl. zamokřená pl. 1 1234
zast. pl. zbořeniště 3 987
zast. pl. 86 38436
ostat.pl. jiná plocha 32 30122
ostat.pl. manipulační pl. 7 8943
ostat.pl. neplodná půda 40 44750
ostat.pl. ostat.komunikace 173 81457
ostat.pl. silnice 8 50885
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 373
ostat.pl. zeleň 7 5300
Celkem KN 1095 3098725
Par. DKM 1095 3098725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 13
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 78
LV 119
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1991 04.08.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 01.10.2020 07:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička