k.ú.: 766852 - Těšovice u Prachatic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550582 - Těšovice NUTS5 CZ0315550582
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 432 1701483
zahrada 61 62924
ovoc. sad 10 34025
travní p. 196 545619
lesní poz 368 1233678
vodní pl. nádrž umělá 13 18743
vodní pl. tok přirozený 8 76447
vodní pl. tok umělý 4 3948
vodní pl. zamokřená pl. 2 6715
zast. pl. zbořeniště 2 27
zast. pl. 141 64583
ostat.pl. dobývací prost. 10 77952
ostat.pl. dráha 1 12239
ostat.pl. jiná plocha 146 111928
ostat.pl. manipulační pl. 51 127333
ostat.pl. neplodná půda 321 205544
ostat.pl. ostat.komunikace 146 80562
ostat.pl. silnice 130 60043
Celkem KN 2042 4423793
Par. DKM 273 196797
Par. KMD 1768 4224617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 137
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 150
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2015
DKM 1:1000 05.02.2014
THM-V 1:2000 01.12.1981 05.02.2014
FÚO 1:2000 01.12.1981 30.06.2015
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 30.09.2020 18:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička