k.ú.: 766828 - Těšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592731 - Uherský Brod NUTS5 CZ0722592731
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1467 2858513
zahrada 504 333217
travní p. 248 217140
lesní poz 61 595665
vodní pl. tok přirozený 112 98555
vodní pl. tok umělý 5 950
zast. pl. zbořeniště 1 2142
zast. pl. 465 167052
ostat.pl. dráha 3 27049
ostat.pl. jiná plocha 240 58334
ostat.pl. manipulační pl. 13 42641
ostat.pl. neplodná půda 291 72054
ostat.pl. ostat.komunikace 505 72163
ostat.pl. silnice 55 57333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10030
ostat.pl. zeleň 98 17587
Celkem KN 4069 4630425
Par. DKM 4067 4630012
Par. KMD 2 413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 339
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 8
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 445
LV 810
spoluvlastník 1154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.08.2002
ZMVM 1:2000 01.07.1986 20.08.2002 na části měř. 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1828 20.08.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 06.12.2019 09:10

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.