k.ú.: 766810 - Trávník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 190
orná půda 513 4219938
zahrada 255 243450
ovoc. sad 1 12344
travní p. 32 52458
lesní poz 17 809616
vodní pl. tok přirozený 6 99947
zast. pl. zbořeniště 3 549
zast. pl. 307 100120
ostat.pl. jiná plocha 44 12183
ostat.pl. manipulační pl. 35 78585
ostat.pl. neplodná půda 41 159858
ostat.pl. ostat.komunikace 120 194378
ostat.pl. pohřeb. 1 5236
ostat.pl. silnice 1 26265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2727
ostat.pl. zeleň 6 3053
Celkem KN 1386 6020897
Par. DKM 1386 6020897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 4
Celkem BUD 295
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 471
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.1999
Ins. A 1:2000 08.10.1940 24.06.1999
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.10.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 18:00

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.