k.ú.: 766810 - Trávník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 190
orná půda 512 4218520
zahrada 256 243572
ovoc. sad 1 12344
travní p. 32 52458
lesní poz 17 809616
vodní pl. tok přirozený 6 99947
zast. pl. zbořeniště 3 549
zast. pl. 313 101386
ostat.pl. jiná plocha 45 12216
ostat.pl. manipulační pl. 35 78585
ostat.pl. neplodná půda 41 159858
ostat.pl. ostat.komunikace 120 194378
ostat.pl. pohřeb. 1 5236
ostat.pl. silnice 1 26265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2727
ostat.pl. zeleň 6 3053
Celkem KN 1393 6020900
Par. DKM 1393 6020900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 100
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
Celkem BUD 301
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 470
spoluvlastník 628

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.1999
Ins. A 1:2000 08.10.1940 24.06.1999
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.10.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 03:47

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.