k.ú.: 766798 - Těšnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 2001900
zahrada 321 238696
ovoc. sad 18 78350
travní p. 15 11626
lesní poz 2 4568
vodní pl. tok přirozený 6 9460
vodní pl. tok umělý 2 1322
zast. pl. společný dvůr 1 72
zast. pl. zbořeniště 1 17
zast. pl. 325 105045
ostat.pl. jiná plocha 63 11938
ostat.pl. manipulační pl. 164 69029
ostat.pl. neplodná půda 8 5812
ostat.pl. ostat.komunikace 92 117261
ostat.pl. pohřeb. 1 2272
ostat.pl. silnice 40 46036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 409598
ostat.pl. zeleň 6 9565
Celkem KN 1381 3122567
Par. DKM 1381 3122567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 307
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 1
Celkem JED 15
LV 391
spoluvlastník 529

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.1998
Ins. A 1:2000 16.11.1942 18.09.1998
S-SK ŠS 1:2880 1830 16.11.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 17:57

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.