k.ú.: 766666 - Těšánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589195 - Zdounky NUTS5 CZ0721589195
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 862 1795474
zahrada 132 77947
ovoc. sad 27 39164
travní p. 298 289510
lesní poz 6 5286
vodní pl. tok přirozený 18 12594
zast. pl. zbořeniště 2 1863
zast. pl. 93 44209
ostat.pl. jiná plocha 26 9675
ostat.pl. manipulační pl. 86 31509
ostat.pl. neplodná půda 1 1290
ostat.pl. ostat.komunikace 282 40669
ostat.pl. silnice 57 16143
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3032
ostat.pl. zeleň 5 880
Celkem KN 1898 2369245
Par. KMD 1898 2369245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 89
LV 199
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 21.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 25.09.2020 15:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička