k.ú.: 766640 - Divoky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589195 - Zdounky NUTS5 CZ0721589195
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 1093657
zahrada 135 84034
ovoc. sad 12 55835
travní p. 160 227008
lesní poz 20 1549044
vodní pl. tok přirozený 21 14984
zast. pl. 105 37511
ostat.pl. jiná plocha 35 7437
ostat.pl. manipulační pl. 30 34349
ostat.pl. neplodná půda 3 1637
ostat.pl. ostat.komunikace 153 72908
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 5295
Celkem KN 1084 3183699
Par. KMD 1084 3183699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 68
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 101
LV 159
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2008
S-SK ŠS 1:2880 1827 21.07.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.07.2020 20:25

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.