k.ú.: 766640 - Divoky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589195 - Zdounky NUTS5 CZ0721589195
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 1093936
zahrada 135 84034
ovoc. sad 12 55835
travní p. 160 227008
lesní poz 20 1549044
vodní pl. tok přirozený 21 14984
zast. pl. 104 36705
ostat.pl. jiná plocha 38 7964
ostat.pl. manipulační pl. 30 34349
ostat.pl. neplodná půda 3 1637
ostat.pl. ostat.komunikace 153 72908
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 5295
Celkem KN 1086 3183699
Par. KMD 1086 3183699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 67
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 100
LV 159
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2008
S-SK ŠS 1:2880 1827 21.07.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 01:30

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.