k.ú.: 766631 - Termesivy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 273 2769555
zahrada 151 78522
travní p. 186 480132
lesní poz les s budovou 5 155
lesní poz 125 1173899
vodní pl. nádrž umělá 8 131487
vodní pl. rybník 11 29926
vodní pl. tok přirozený 17 51808
vodní pl. tok umělý 5 2208
vodní pl. zamokřená pl. 3 919
zast. pl. zbořeniště 6 2229
zast. pl. 229 53368
ostat.pl. dráha 17 52498
ostat.pl. jiná plocha 78 26097
ostat.pl. manipulační pl. 42 46543
ostat.pl. neplodná půda 37 35549
ostat.pl. ostat.komunikace 129 107851
ostat.pl. silnice 4 7438
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2432
ostat.pl. zeleň 3 215
Celkem KN 1330 5052831
Par. KMD 1330 5052831
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 50
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 219
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 276
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.01.2015
S-SK GS 1:2880 1838 22.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.08.2019 13:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.