k.ú.: 766399 - Teplice nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574538 - Teplice nad Metují NUTS5 CZ0523574538
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 967106
zahrada 169 144276
ovoc. sad 10 14602
travní p. 304 826568
lesní poz 82 8629574
vodní pl. nádrž umělá 1 6307
vodní pl. tok přirozený 31 35219
vodní pl. tok umělý 9 7372
vodní pl. zamokřená pl. 2 1388
zast. pl. zbořeniště 15 3101
zast. pl. 352 93886
ostat.pl. dráha 2 63044
ostat.pl. jiná plocha 90 109370
ostat.pl. manipulační pl. 8 7076
ostat.pl. neplodná půda 12 7299
ostat.pl. ostat.komunikace 160 146665
ostat.pl. pohřeb. 3 16271
ostat.pl. silnice 14 59141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 38426
ostat.pl. zeleň 16 41437
Celkem KN 1361 11218128
Par. KMD 1361 11218128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 155
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 9
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 21
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 344
byt.z. byt 52
Celkem JED 52
LV 333
spoluvlastník 526

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1824 10.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 25.09.2020 05:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička