k.ú.: 766356 - Lachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574538 - Teplice nad Metují NUTS5 CZ0523574538
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1290889
zahrada 52 45532
travní p. 254 1113128
lesní poz 50 1428967
vodní pl. nádrž umělá 1 3424
vodní pl. tok přirozený 4 7308
zast. pl. zbořeniště 7 2879
zast. pl. 76 28196
ostat.pl. dráha 2 45267
ostat.pl. jiná plocha 28 13375
ostat.pl. manipulační pl. 1 17756
ostat.pl. neplodná půda 5 3547
ostat.pl. ostat.komunikace 94 83858
ostat.pl. silnice 1 20061
Celkem KN 689 4104187
Par. DKM 18 168093
Par. KMD 670 3936017
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 72
LV 81
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2014
S-SK GS 1:2880 1840 25.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 01:52

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.