k.ú.: 765929 - Těnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558362 - Spálené Poříčí NUTS5 CZ0324558362
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 1853520
zahrada 75 64575
ovoc. sad 91 884095
travní p. 89 680040
lesní poz ostat.komunikace 2 2536
lesní poz 30 578271
vodní pl. nádrž umělá 4 35832
vodní pl. rybník 3 82768
vodní pl. tok přirozený 2 8015
vodní pl. tok umělý 6 4434
vodní pl. zamokřená pl. 1 161
zast. pl. 101 55193
ostat.pl. jiná plocha 40 81688
ostat.pl. manipulační pl. 10 50452
ostat.pl. neplodná půda 26 85178
ostat.pl. ostat.komunikace 64 127721
ostat.pl. pohřeb. 2 1883
ostat.pl. silnice 5 48623
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1351
ostat.pl. zeleň 17 37796
Celkem KN 696 4684132
Par. DKM 401 3721703
Par. KMD 295 962429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 50
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 99
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 145
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.03.2016
DKM-KPÚ 18.11.2013 1:1000 21.11.2013 *)
KM-D 1:2000 09.05.2001 01.03.2016
S-SK GS 1:2880 1838 09.05.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 20.09.2020 23:31

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.