k.ú.: 765848 - Dráchov u Těmic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548936 - Těmice NUTS5 CZ0633548936
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61101 - Kamenice nad Lipou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 578586
zahrada 76 40890
travní p. 39 124414
lesní poz 26 169784
vodní pl. tok přirozený 12 2940
vodní pl. tok umělý 2 293
vodní pl. zamokřená pl. 1 1420
zast. pl. společný dvůr 4 848
zast. pl. zbořeniště 1 23
zast. pl. 54 23134
ostat.pl. jiná plocha 2 451
ostat.pl. manipulační pl. 21 12145
ostat.pl. neplodná půda 20 21788
ostat.pl. ostat.komunikace 21 31984
ostat.pl. silnice 9 15630
Celkem KN 377 1024330
Par. DKM 170 759165
Par. KMD 207 265165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 48
LV 85
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.10.2018 1:1000 14.11.2018 *)
KMD 1:1000 28.06.2016
S-SK GS 1:2880 1824 28.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.09.2020 07:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička