k.ú.: 765724 - Telnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568295 - Telnice NUTS5 CZ0427568295
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 55208
zahrada 65 17359
travní p. 85 123860
lesní poz 126 3834047
vodní pl. nádrž přírodní 1 208
vodní pl. nádrž umělá 2 1056
vodní pl. tok přirozený 28 20472
vodní pl. zamokřená pl. 1 129
zast. pl. zbořeniště 23 5081
zast. pl. 253 36495
ostat.pl. dráha 1 6393
ostat.pl. jiná plocha 63 35285
ostat.pl. manipulační pl. 15 2850
ostat.pl. neplodná půda 200 78075
ostat.pl. ostat.komunikace 74 49406
ostat.pl. pohřeb. 1 3133
ostat.pl. silnice 16 50075
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 98 150356
ostat.pl. zeleň 21 10117
Celkem KN 1074 4479605
Par. KMD 1074 4479605
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 19
č.e. bydlení 2
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 88
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 241
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 239
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2014
S-SK GS 1:2880 1843 13.10.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 23.05.2019 13:15

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.