k.ú.: 765724 - Telnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568295 - Telnice NUTS5 CZ0427568295
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 55208
zahrada 119 33574
travní p. 64 119323
lesní poz 186 3865109
vodní pl. nádrž přírodní 1 208
vodní pl. nádrž umělá 2 934
vodní pl. tok přirozený 26 19920
vodní pl. zamokřená pl. 1 129
zast. pl. zbořeniště 19 4403
zast. pl. 255 40525
ostat.pl. dráha 1 6393
ostat.pl. jiná plocha 114 45926
ostat.pl. manipulační pl. 12 2147
ostat.pl. neplodná půda 83 44711
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 7325
ostat.pl. ostat.komunikace 64 38406
ostat.pl. pohřeb. 1 3133
ostat.pl. silnice 15 48950
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 55 136058
ostat.pl. zeleň 15 7461
Celkem KN 1036 4479843
Par. DKM 325 121077
Par. KMD 711 4358766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 4
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 85
č.e. ubyt.zař 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 244
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 239
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.07.2020 lokalita Adolfov, Zadní Telnice
KMD 1:1000 13.10.2014
S-SK GS 1:2880 1843 13.10.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 01.10.2020 06:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička