k.ú.: 765716 - Liboňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568295 - Telnice NUTS5 CZ0427568295
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 30455
zahrada 53 31239
ovoc. sad 6 24347
travní p. 158 130339
lesní poz les s budovou 1 55
lesní poz 93 1269034
zast. pl. zbořeniště 10 3685
zast. pl. 84 10501
ostat.pl. dráha 2 10257
ostat.pl. jiná plocha 7 2624
ostat.pl. manipulační pl. 2 763
ostat.pl. neplodná půda 71 48817
ostat.pl. ostat.komunikace 45 45159
ostat.pl. silnice 1 6244
Celkem KN 538 1613519
Par. KMD 538 1613519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 44
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 83
LV 87
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2012
S-SK GS 1:2880 1843 26.03.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 05.06.2020 12:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.