k.ú.: 765716 - Liboňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568295 - Telnice NUTS5 CZ0427568295
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 30455
zahrada 52 31239
ovoc. sad 6 24347
travní p. 157 130339
lesní poz les s budovou 1 55
lesní poz 93 1269034
zast. pl. zbořeniště 10 3685
zast. pl. 84 10501
ostat.pl. dráha 2 10257
ostat.pl. jiná plocha 6 2571
ostat.pl. manipulační pl. 2 763
ostat.pl. neplodná půda 70 48817
ostat.pl. ostat.komunikace 45 45212
ostat.pl. silnice 1 6244
Celkem KN 534 1613519
Par. KMD 534 1613519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 44
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 83
LV 86
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2012
S-SK GS 1:2880 1843 26.03.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.07.2019 16:30

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.