k.ú.: 765490 - Těchonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581054 - Těchonín NUTS5 CZ0534581054
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 816718
zahrada 178 104806
ovoc. sad 3 15970
travní p. skleník-pařeniš. 4 11397
travní p. 703 2677439
lesní poz 315 11511684
vodní pl. rybník 3 10232
vodní pl. tok přirozený 75 44432
vodní pl. tok umělý 2 5714
vodní pl. zamokřená pl. 1 1073
zast. pl. společný dvůr 2 51
zast. pl. zbořeniště 39 7528
zast. pl. 345 82662
ostat.pl. dráha 15 105725
ostat.pl. jiná plocha 164 132306
ostat.pl. manipulační pl. 39 76508
ostat.pl. neplodná půda 20 18097
ostat.pl. ostat.komunikace 186 157634
ostat.pl. pohřeb. 2 4036
ostat.pl. silnice 8 60457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7883
ostat.pl. zeleň 9 22237
Celkem KN 2244 15874589
Par. DKM 21 145001
Par. KMD 2223 15729588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 336
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 369
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.08.2018 1:1000 27.09.2018 *)
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 10.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 03:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.