k.ú.: 765473 - Celné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové nám. 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581054 - Těchonín NUTS5 CZ0534581054
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 491161
zahrada 64 43689
travní p. 462 1588189
lesní poz 230 714037
vodní pl. nádrž umělá 1 140
vodní pl. tok přirozený 6 22622
vodní pl. tok umělý 12 3348
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 26 5895
zast. pl. 120 25789
ostat.pl. dráha 6 48588
ostat.pl. jiná plocha 139 60743
ostat.pl. manipulační pl. 2 284
ostat.pl. neplodná půda 3 593
ostat.pl. ostat.komunikace 117 70857
ostat.pl. pohřeb. 1 1151
ostat.pl. silnice 43 38455
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10745
Celkem KN 1325 3126292
GP 28 190258
Celkem ZE 28 190258
Par. KMD 1309 3029497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 113
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 134
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 10.12.2015


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 13.08.2022 03:01

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.