k.ú.: 765465 - Žďár u Nalžovských Hor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1797479
zahrada 63 32149
travní p. 227 1542156
lesní poz 366 1302535
vodní pl. rybník 8 35900
vodní pl. tok umělý 3 4887
zast. pl. společný dvůr 2 771
zast. pl. 61 42762
ostat.pl. jiná plocha 17 10218
ostat.pl. manipulační pl. 2 1698
ostat.pl. neplodná půda 117 253526
ostat.pl. ostat.komunikace 66 100605
ostat.pl. silnice 4 54251
ostat.pl. zeleň 1 57
Celkem KN 1105 5178994
Par. DKM 1105 5178994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 60
LV 141
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.03.2004 1:1000 30.04.2004 *) celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1837 09.11.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.08.2019 07:33

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.