k.ú.: 765457 - Těchonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 806 1490151
zahrada 71 37219
travní p. 377 601044
lesní poz 189 371638
vodní pl. nádrž umělá 1 1061
vodní pl. rybník 2 22682
vodní pl. tok přirozený 7 8188
vodní pl. tok umělý 7 1418
vodní pl. zamokřená pl. 1 1511
zast. pl. zbořeniště 4 656
zast. pl. 64 36245
ostat.pl. jiná plocha 112 93538
ostat.pl. manipulační pl. 6 5292
ostat.pl. neplodná půda 131 274807
ostat.pl. ostat.komunikace 96 55286
ostat.pl. pohřeb. 2 2014
ostat.pl. silnice 55 17427
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1010
Celkem KN 1932 3021187
Par. KMD 1932 3021187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 64
LV 115
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 14.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.07.2019 18:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.