k.ú.: 765431 - Těchlovice u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571024 - Těchlovice NUTS5 CZ0521571024
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 377438
zahrada 158 104150
ovoc. sad 136 1316374
travní p. 48 46932
lesní poz 24 1192947
vodní pl. nádrž přírodní 1 2223
vodní pl. nádrž umělá 2 9513
vodní pl. rybník 4 24290
vodní pl. tok přirozený 4 2512
zast. pl. společný dvůr 12 2920
zast. pl. zbořeniště 2 697
zast. pl. 183 75757
ostat.pl. jiná plocha 26 10575
ostat.pl. manipulační pl. 7 13871
ostat.pl. neplodná půda 1 1014
ostat.pl. ostat.komunikace 68 80813
ostat.pl. silnice 3 32686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4435
Celkem KN 756 3299147
Par. DKM 756 3299147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 125
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 180
LV 194
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.01.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 20.01.2005
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.01.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.08.2019 03:08

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.