k.ú.: 765414 - Těchlovice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 555193 - Těchlovice NUTS5 CZ0421555193
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 311172
zahrada 156 120688
ovoc. sad 2 8854
travní p. 279 594309
lesní poz 108 4057923
vodní pl. nádrž přírodní 2 2940
vodní pl. tok přirozený 18 142741
zast. pl. zbořeniště 12 1785
zast. pl. 165 42920
ostat.pl. dráha 6 67935
ostat.pl. jiná plocha 17 7308
ostat.pl. manipulační pl. 2 3234
ostat.pl. neplodná půda 90 110093
ostat.pl. ostat.komunikace 125 106162
ostat.pl. pohřeb. 1 2345
ostat.pl. silnice 44 32371
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11461
Celkem KN 1157 5624241
Par. DKM 1157 5624241
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 164
LV 222
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.04.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 30.04.2001 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.08.2019 23:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.