k.ú.: 765392 - Přední Lhota u Těchlovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 555193 - Těchlovice NUTS5 CZ0421555193
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 10509
zahrada 22 13818
ovoc. sad 1 3698
travní p. 106 554510
lesní poz 43 400987
vodní pl. tok přirozený 3 8567
zast. pl. zbořeniště 12 1644
zast. pl. 25 11117
ostat.pl. dobývací prost. 17 111031
ostat.pl. dráha 1 27057
ostat.pl. jiná plocha 18 42285
ostat.pl. manipulační pl. 6 3466
ostat.pl. neplodná půda 27 45871
ostat.pl. ostat.komunikace 26 16609
ostat.pl. silnice 1 6133
Celkem KN 316 1257302
Par. DKM 316 1257302
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 25
LV 48
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.03.2001 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 06.06.2020 03:27

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.