k.ú.: 765384 - Babětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 555193 - Těchlovice NUTS5 CZ0421555193
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 3728
zahrada 32 22877
travní p. 208 801196
lesní poz 66 1010243
vodní pl. tok přirozený 4 8867
zast. pl. zbořeniště 16 3221
zast. pl. 34 11264
ostat.pl. jiná plocha 15 5496
ostat.pl. manipulační pl. 1 5867
ostat.pl. neplodná půda 50 33835
ostat.pl. ostat.komunikace 35 25080
ostat.pl. silnice 21 13602
Celkem KN 484 1945276
Par. DKM 484 1945276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 34
LV 47
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.03.2001 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 02.06.2020 20:41

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.