k.ú.: 765341 - Jezerce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:374616662

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561215 - Stříbro NUTS5 CZ0327561215
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 545844
zahrada 17 9261
travní p. 96 610352
lesní poz les s budovou 10 537
lesní poz 59 617519
vodní pl. nádrž umělá 1 1324
vodní pl. tok přirozený 2 80105
vodní pl. tok umělý 2 296
zast. pl. 51 12151
ostat.pl. jiná plocha 14 15028
ostat.pl. manipulační pl. 2 1293
ostat.pl. neplodná půda 32 178942
ostat.pl. ostat.komunikace 29 29648
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 9824
Celkem KN 365 2112124
Par. DKM 365 2112124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 54
LV 75
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.10.2019 11:20

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.