k.ú.: 765180 - Tatenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581046 - Tatenice NUTS5 CZ0534581046
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 5345111
zahrada 593 358112
travní p. 526 3434076
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz 280 16302499
vodní pl. nádrž přírodní 4 6893
vodní pl. nádrž umělá 1 6109
vodní pl. tok přirozený 70 130762
vodní pl. zamokřená pl. 3 3871
zast. pl. společný dvůr 1 1370
zast. pl. zbořeniště 21 6712
zast. pl. 432 130596
ostat.pl. dráha 43 186856
ostat.pl. jiná plocha 233 135261
ostat.pl. manipulační pl. 12 21781
ostat.pl. neplodná půda 17 8894
ostat.pl. ostat.komunikace 329 433077
ostat.pl. pohřeb. 1 2708
ostat.pl. silnice 37 164673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9861
ostat.pl. zeleň 34 133525
Celkem KN 3023 26822777
Par. DKM 765 8837081
Par. KMD 2258 17985696
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 118
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 164
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 418
byt.z. byt 10
obč.z. byt 6
Celkem JED 16
LV 528
spoluvlastník 762

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 06.12.2013 1:1000 06.12.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.08.2019 01:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.