k.ú.: 765180 - Tatenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581046 - Tatenice NUTS5 CZ0534581046
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 5345111
zahrada 597 359652
travní p. 527 3429228
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz 281 16305987
vodní pl. nádrž přírodní 4 6893
vodní pl. nádrž umělá 1 6109
vodní pl. tok přirozený 71 130757
vodní pl. zamokřená pl. 3 3871
zast. pl. společný dvůr 1 1370
zast. pl. zbořeniště 21 6712
zast. pl. 441 131281
ostat.pl. dráha 43 186856
ostat.pl. jiná plocha 238 134137
ostat.pl. manipulační pl. 12 21780
ostat.pl. neplodná půda 17 8894
ostat.pl. ostat.komunikace 337 433051
ostat.pl. pohřeb. 1 2708
ostat.pl. silnice 40 164569
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9861
ostat.pl. zeleň 34 133525
Celkem KN 3055 26822382
Par. DKM 767 8837081
Par. KMD 2288 17985301
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 171
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 424
byt.z. byt 10
obč.z. byt 8
Celkem JED 18
LV 531
spoluvlastník 760

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 06.12.2013 1:1000 06.12.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 29.09.2020 07:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička