k.ú.: 765163 - Tašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568287 - Tašov NUTS5 CZ0427568287
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 7608
zahrada 51 21854
travní p. 242 1152199
lesní poz 45 2153231
vodní pl. nádrž umělá 2 3459
vodní pl. tok přirozený 12 6360
zast. pl. společný dvůr 6 2079
zast. pl. zbořeniště 3 1256
zast. pl. 87 20654
ostat.pl. jiná plocha 109 123162
ostat.pl. manipulační pl. 15 18164
ostat.pl. neplodná půda 12 17358
ostat.pl. ostat.komunikace 42 42674
ostat.pl. silnice 4 30591
ostat.pl. zeleň 1 488
Celkem KN 641 3601137
Par. DKM 641 3601137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 80
LV 93
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2001
ZMVM 1:2000 26.09.1990 29.03.2001
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 20:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.