k.ú.: 765155 - Proboštov u Tašova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 5200
zahrada 57 36684
travní p. 127 988948
lesní poz les(ne hospodář) 1 6911
lesní poz 56 1772513
vodní pl. nádrž umělá 3 658
vodní pl. tok umělý 12 9580
vodní pl. zamokřená pl. 1 1092
zast. pl. společný dvůr 4 802
zast. pl. zbořeniště 4 937
zast. pl. 70 18889
ostat.pl. jiná plocha 66 217089
ostat.pl. manipulační pl. 8 6241
ostat.pl. neplodná půda 8 2147
ostat.pl. ostat.komunikace 66 65679
ostat.pl. pohřeb. 2 4445
ostat.pl. silnice 5 41191
ostat.pl. zeleň 1 144
Celkem KN 494 3179150
Par. DKM 494 3179150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 5
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 66
LV 88
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.02.2007 1:1000 20.02.2007 *) na části
DKM 1:1000 23.11.2000 20.02.2007 DKM na celém katastrálním území
ZMVM 1:2000 26.09.1990 23.11.2000
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.07.2019 07:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.