k.ú.: 765147 - Horní Zálezly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 954
zahrada 40 23734
travní p. 67 978897
lesní poz 57 1262401
vodní pl. nádrž přírodní 1 4876
vodní pl. tok přirozený 6 12495
zast. pl. zbořeniště 11 2444
zast. pl. 46 13399
ostat.pl. jiná plocha 27 17300
ostat.pl. neplodná půda 69 182147
ostat.pl. ostat.komunikace 27 29875
ostat.pl. silnice 7 21105
Celkem KN 359 2549627
Par. DKM 359 2549627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 16
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 46
LV 57
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.09.2011 1:1000 15.09.2011 *)
DKM 1:1000 19.12.2000
ZMVM 1:2000 26.09.1990 19.12.2000
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 29.09.2020 16:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička