k.ú.: 765139 - Čeřeniště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 114 79477
ovoc. sad 1 3784
travní p. 276 1086511
lesní poz 64 973811
vodní pl. tok přirozený 4 4648
vodní pl. zamokřená pl. 1 1554
zast. pl. společný dvůr 3 577
zast. pl. zbořeniště 19 4001
zast. pl. 100 23603
ostat.pl. jiná plocha 71 61921
ostat.pl. neplodná půda 36 17617
ostat.pl. ostat.komunikace 69 68720
ostat.pl. silnice 2 16550
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8345
Celkem KN 764 2351119
Par. DKM 764 2351119
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 97
LV 152
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.08.2017
DKM 1:1000 27.04.2001
ZMVM 1:2000 26.09.1990 27.04.2001
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.07.2019 16:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.