k.ú.: 765121 - Tasovice nad Dyjí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594920 - Tasovice NUTS5 CZ0647594920
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 11 8490
orná půda 1458 11638352
vinice 213 794209
zahrada 404 206772
ovoc. sad 13 79843
travní p. 71 122449
lesní poz les(ne hospodář) 64 82511
lesní poz ostat.komunikace 5 6223
lesní poz 105 528387
vodní pl. nádrž umělá 7 7352
vodní pl. tok přirozený 30 379318
vodní pl. tok umělý 7 21680
vodní pl. zamokřená pl. 7 8517
zast. pl. zbořeniště 10 1855
zast. pl. 826 250271
ostat.pl. dobývací prost. 23 202878
ostat.pl. dráha 1 41208
ostat.pl. jiná plocha 423 197377
ostat.pl. manipulační pl. 113 170701
ostat.pl. neplodná půda 108 316642
ostat.pl. ostat.komunikace 528 640032
ostat.pl. pohřeb. 1 2871
ostat.pl. silnice 20 119363
ostat.pl. skládka 1 12610
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 31244
ostat.pl. zeleň 27 25952
Celkem KN 4482 15897107
Par. DKM 4478 15895002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 193
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 149
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 124
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 109
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 806
byt.z. byt 27
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 28
LV 967
spoluvlastník 1291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 25.05.2012 1:1000 11.09.2012 *) JPÚ-upřesnění přídělů-určení hranic pozemků (část extravilánu)
THM-G 1:2000 01.01.1965 11.09.2012 část extravilánu
THM-V 1:2000 01.01.1965 30.11.2017 intravilán + část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 02:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička