k.ú.: 764957 - Tachov u Doks - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 553638 - Tachov NUTS5 CZ0511553638
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 2932372
zahrada 105 79054
travní p. 86 323693
lesní poz 55 636588
vodní pl. nádrž umělá 1 1419
zast. pl. zbořeniště 9 1744
zast. pl. 104 47230
ostat.pl. dobývací prost. 1 9712
ostat.pl. jiná plocha 50 155236
ostat.pl. manipulační pl. 28 38148
ostat.pl. neplodná půda 25 165082
ostat.pl. ostat.komunikace 53 116805
ostat.pl. silnice 7 67686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5816
ostat.pl. zeleň 1 22
Celkem KN 601 4580607
Par. DKM 601 4580607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 103
LV 127
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.03.2020 1:1000 21.04.2020 *)
DKM 1:1000 31.08.2016
FÚO 1:2000 31.12.1977 21.04.2020 1:2000,Od 1977 dle KP. FÚO2 Okna-Tachov (námitky 1977).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1977 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 22.09.2020 16:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička