k.ú.: 764914 - Tachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560715 - Tachov NUTS5 CZ0327560715
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 17
orná půda 782 9747785
zahrada skleník-pařeniš. 3 55
zahrada 1711 750843
ovoc. sad 15 55466
travní p. mez, stráň 1 3279
travní p. skleník-pařeniš. 3 51
travní p. 1674 2909756
lesní poz 156 3335385
vodní pl. nádrž přírodní 5 6907
vodní pl. nádrž umělá 21 23069
vodní pl. rybník 19 169147
vodní pl. tok přirozený 33 184702
vodní pl. tok umělý 47 44634
vodní pl. zamokřená pl. 4 13714
zast. pl. společný dvůr 18 5524
zast. pl. zbořeniště 32 2140
zast. pl. 4106 766463
ostat.pl. dráha 11 133693
ostat.pl. jiná plocha 1150 795178
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 1347
ostat.pl. manipulační pl. 150 351363
ostat.pl. neplodná půda 166 176489
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 23189
ostat.pl. ostat.komunikace 941 830070
ostat.pl. pohřeb. 4 25952
ostat.pl. silnice 56 267225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 136547
ostat.pl. zeleň 343 405477
Celkem KN 11486 21165467
Par. DKM 11486 21165467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 224
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 39
č.p. obč.vyb. 97
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 1273
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 91
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 924
bez čp/če jiná st. 430
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 25
bez čp/če obč.vyb. 36
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 276
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 85
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 11
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 3849
byt.z. byt 3232
byt.z. garáž 186
byt.z. j.nebyt 28
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 176
obč.z. garáž 30
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 3657
LV 6656
spoluvlastník 11703

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.09.2013
DKM 1:1000 23.11.2012
THM-V 1:1000 01.03.1973 12.09.2013 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.03.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 06.06.2020 07:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.