k.ú.: 764914 - Tachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:374616662

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560715 - Tachov NUTS5 CZ0327560715
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 17
orná půda 759 9748885
zahrada skleník-pařeniš. 3 55
zahrada 1703 751593
ovoc. sad 14 55466
travní p. mez, stráň 1 3279
travní p. skleník-pařeniš. 3 51
travní p. 1627 2910926
lesní poz 156 3335385
vodní pl. nádrž přírodní 5 6907
vodní pl. nádrž umělá 21 23069
vodní pl. rybník 19 169147
vodní pl. tok přirozený 33 184702
vodní pl. tok umělý 47 44634
vodní pl. zamokřená pl. 4 13714
zast. pl. společný dvůr 18 5524
zast. pl. zbořeniště 32 2140
zast. pl. 4094 764286
ostat.pl. dráha 11 133693
ostat.pl. jiná plocha 1146 794699
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 1347
ostat.pl. manipulační pl. 148 351105
ostat.pl. neplodná půda 165 176727
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 23189
ostat.pl. ostat.komunikace 946 829907
ostat.pl. pohřeb. 4 25952
ostat.pl. silnice 56 267225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 136547
ostat.pl. zeleň 342 405295
Celkem KN 11392 21165466
Par. DKM 11392 21165466
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 215
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 39
č.p. obč.vyb. 97
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 1262
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 91
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 922
bez čp/če jiná st. 432
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 25
bez čp/če obč.vyb. 36
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 278
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 85
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 11
vod.dílo jez 3
s roz.jed 5
Celkem BUD 3834
byt.z. byt 3232
byt.z. garáž 186
byt.z. j.nebyt 28
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 143
obč.z. garáž 30
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 22
Celkem JED 3645
LV 6580
spoluvlastník 11608

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.09.2013
DKM 1:1000 23.11.2012
THM-V 1:1000 01.03.1973 12.09.2013 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.03.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.10.2019 10:02

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.