k.ú.: 764817 - Tábor ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510891 - Velké Heraltice NUTS5 CZ0805510891
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 1349741
zahrada 54 27681
travní p. 12 20843
lesní poz 11 1028621
vodní pl. nádrž umělá 1 1058
vodní pl. tok přirozený 1 31908
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 50 22910
ostat.pl. jiná plocha 18 13726
ostat.pl. manipulační pl. 1 650
ostat.pl. ostat.komunikace 15 17649
ostat.pl. pohřeb. 1 853
ostat.pl. silnice 1 15362
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1227
Celkem KN 264 2532289
Par. DKM 264 2532289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 50
obč.z. byt 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4
LV 62
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
ZMVM 1:2000 01.01.1990 01.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 26.09.2020 16:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička