k.ú.: 764680 - Švihov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571831 - Miřetice NUTS5 CZ0531571831
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 586 2404985
zahrada 306 172031
ovoc. sad 8 19555
travní p. 369 1153938
lesní poz 72 980228
vodní pl. nádrž umělá 2 2431
vodní pl. rybník 2 30655
vodní pl. tok přirozený 6 13412
vodní pl. zamokřená pl. 2 929
zast. pl. zbořeniště 1 119
zast. pl. 232 75010
ostat.pl. dobývací prost. 4 143822
ostat.pl. jiná plocha 72 58200
ostat.pl. manipulační pl. 8 17308
ostat.pl. neplodná půda 160 118722
ostat.pl. ostat.komunikace 135 104704
ostat.pl. silnice 10 75899
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5321
Celkem KN 1976 5377269
Par. KMD 1976 5377269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 106
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 229
LV 367
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 22.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 03:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.