k.ú.: 764647 - Vosí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 291211
zahrada 48 17753
travní p. 101 656060
lesní poz 202 508574
vodní pl. nádrž přírodní 3 2141
vodní pl. tok přirozený 5 110
zast. pl. zbořeniště 1 397
zast. pl. 24 14209
ostat.pl. jiná plocha 7 1795
ostat.pl. manipulační pl. 5 1774
ostat.pl. neplodná půda 1 138
ostat.pl. ostat.komunikace 40 66711
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 987
Celkem KN 475 1561860
Par. DKM 475 1561860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 22
LV 67
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.01.2009 intravilán
DKM-KPÚ 28.05.2007 1:1000 22.06.2007 *) extravilán
ZMVM 1:2000 29.12.1989 21.01.2009 vnitřní trať
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 02:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.