k.ú.: 764621 - Švihov u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1131 4614965
zahrada 462 357314
ovoc. sad 25 74163
travní p. 1025 2239253
lesní poz 135 1767453
vodní pl. nádrž umělá 44 14797
vodní pl. rybník 1 265
vodní pl. tok přirozený 258 144381
vodní pl. tok umělý 92 20162
vodní pl. zamokřená pl. 7 3602
zast. pl. společný dvůr 2 273
zast. pl. zbořeniště 18 2755
zast. pl. 644 210745
ostat.pl. dráha 12 71369
ostat.pl. jiná plocha 98 102353
ostat.pl. manipulační pl. 55 41364
ostat.pl. neplodná půda 236 167557
ostat.pl. ostat.komunikace 462 231707
ostat.pl. pohřeb. 5 8008
ostat.pl. silnice 180 188754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 24324
ostat.pl. zeleň 1 4673
Celkem KN 4898 10290237
Par. DKM 4898 10290237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 368
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 41
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 2
Celkem BUD 624
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 14
Celkem JED 30
LV 821
spoluvlastník 1128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.10.2012
DKM 1:1000 10.04.2009
ZMVM 1:2000 29.12.1989 09.10.2012
THM-V 1:1000 01.06.1967 10.04.2009 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 23:58

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.