k.ú.: 764604 - Mezihoří u Švihova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578461 - Mezihoří NUTS5 CZ0322578461
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 551 1192097
zahrada 59 36927
travní p. 154 159720
lesní poz 136 228674
vodní pl. nádrž přírodní 1 1198
vodní pl. rybník 1 56566
vodní pl. tok přirozený 32 3890
vodní pl. tok umělý 41 4075
vodní pl. zamokřená pl. 3 4835
zast. pl. 63 32921
ostat.pl. jiná plocha 5 253
ostat.pl. manipulační pl. 20 11772
ostat.pl. neplodná půda 49 23050
ostat.pl. ostat.komunikace 97 26862
ostat.pl. silnice 1 19238
ostat.pl. zeleň 4 1523
Celkem KN 1217 1803601
Par. DKM 1217 1803601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 61
LV 85
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2007
ZMVM 1:2000 29.12.1989 28.06.2007
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 08:01

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.