k.ú.: 764591 - Lhovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1179 2317976
zahrada 88 72286
travní p. 319 393350
lesní poz 490 1464028
vodní pl. rybník 1 5288
vodní pl. tok přirozený 38 6184
zast. pl. společný dvůr 1 30
zast. pl. zbořeniště 3 1045
zast. pl. 105 61177
ostat.pl. jiná plocha 30 19487
ostat.pl. manipulační pl. 17 8753
ostat.pl. neplodná půda 97 38070
ostat.pl. ostat.komunikace 154 51306
ostat.pl. silnice 4 18307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 114
ostat.pl. zeleň 5 240
Celkem KN 2532 4457641
Par. DKM 2532 4457641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.used 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 97
LV 165
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.09.2007
ZMVM 1:2000 29.12.1989 25.09.2007
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.08.2019 13:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.