k.ú.: 764582 - Kokšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 1929030
zahrada 58 41604
travní p. 60 437840
lesní poz 81 656048
vodní pl. nádrž umělá 1 396
vodní pl. tok přirozený 3 13983
vodní pl. tok umělý 4 30128
vodní pl. zamokřená pl. 1 5855
zast. pl. společný dvůr 8 585
zast. pl. zbořeniště 2 222
zast. pl. 59 34629
ostat.pl. dráha 2 39159
ostat.pl. jiná plocha 14 37975
ostat.pl. manipulační pl. 28 26327
ostat.pl. neplodná půda 12 13328
ostat.pl. ostat.komunikace 43 99159
ostat.pl. silnice 6 21221
ostat.pl. zeleň 4 1294
Celkem KN 511 3388783
Par. DKM 511 3388783
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 48
LV 93
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.12.2003 1:1000 28.01.2004 *) celé k.ú.
ZMVM 1:2000 29.12.1989 28.01.2004
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.08.2019 01:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.