k.ú.: 764574 - Kamýk u Švihova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 514 1687154
zahrada 88 75304
ovoc. sad 1 5414
travní p. 89 128787
lesní poz 80 3562776
vodní pl. nádrž přírodní 4 5903
vodní pl. nádrž umělá 3 1347
vodní pl. tok přirozený 15 3163
vodní pl. tok umělý 9 1587
zast. pl. zbořeniště 2 228
zast. pl. 48 26647
ostat.pl. jiná plocha 31 16846
ostat.pl. manipulační pl. 9 2023
ostat.pl. neplodná půda 11 3572
ostat.pl. ostat.komunikace 114 76628
ostat.pl. silnice 1 14731
Celkem KN 1019 5612110
Par. DKM 1019 5612110
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 48
LV 113
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.02.2009
ZMVM 1:2000 29.12.1989 09.02.2009
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.08.2019 08:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.