k.ú.: 764566 - Švihov u Rakovníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565326 - Švihov NUTS5 CZ020C565326
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 2601051
zahrada 27 20159
ovoc. sad 1 3254
travní p. 10 4960
lesní poz 33 118405
vodní pl. tok umělý 46 20282
vodní pl. zamokřená pl. 1 207
zast. pl. společný dvůr 2 1160
zast. pl. zbořeniště 1 899
zast. pl. 52 37059
ostat.pl. dráha 5 9865
ostat.pl. jiná plocha 33 27043
ostat.pl. manipulační pl. 34 20802
ostat.pl. neplodná půda 54 43231
ostat.pl. ostat.komunikace 54 39726
ostat.pl. silnice 11 9475
ostat.pl. zeleň 1 1856
Celkem KN 647 2959434
PK 24 171521
GP 130 1336863
Celkem ZE 154 1508384
Par. KMD 647 2959434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 50
LV 77
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2015
S-SK GS 1:2880 1841 09.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 16.08.2022 06:37

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.