k.ú.: 764531 - Švábov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 547255 - Švábov NUTS5 CZ0632547255
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1880
orná půda 287 2610005
zahrada 52 33918
travní p. mez, stráň 1 224
travní p. 172 609127
lesní poz les(ne hospodář) 3 977
lesní poz 109 1302882
vodní pl. nádrž umělá 1 1023
vodní pl. rybník 20 138689
vodní pl. tok přirozený 4 6753
zast. pl. 74 33302
ostat.pl. dráha 2 16572
ostat.pl. jiná plocha 110 85140
ostat.pl. manipulační pl. 6 15038
ostat.pl. mez, stráň 24 18672
ostat.pl. neplodná půda 28 23488
ostat.pl. ostat.komunikace 50 67398
ostat.pl. silnice 17 30613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 383
ostat.pl. zeleň 2 1040
Celkem KN 965 4997124
Par. KMD 965 4997124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 74
LV 136
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2014
KM-D 1:2000 10.12.1999 27.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.09.2020 15:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička