k.ú.: 764469 - Horní Temenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 523704 - Šumperk NUTS5 CZ0715523704
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 2120433
zahrada skleník-pařeniš. 2 67
zahrada 448 323519
travní p. 312 2250955
lesní poz 334 2410183
vodní pl. nádrž přírodní 4 4540
vodní pl. nádrž umělá 4 999
vodní pl. tok přirozený 32 13725
vodní pl. tok umělý 5 773
vodní pl. zamokřená pl. 20 21502
zast. pl. společný dvůr 16 2739
zast. pl. zbořeniště 17 6874
zast. pl. 394 111710
ostat.pl. jiná plocha 287 256819
ostat.pl. manipulační pl. 22 16009
ostat.pl. neplodná půda 242 219363
ostat.pl. ostat.komunikace 364 203634
ostat.pl. silnice 6 93961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 31035
ostat.pl. zeleň 19 2763
Celkem KN 2995 8091603
EN 2 4462
GP 10 146241
Celkem ZE 12 150703
Par. KMD 2995 8091603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 255
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 390
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 38
LV 577
spoluvlastník 778

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 16.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 12:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.