k.ú.: 764442 - Dolní Temenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 523704 - Šumperk NUTS5 CZ0715523704
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 470 2967012
zahrada skleník-pařeniš. 2 248
zahrada 236 204741
travní p. 79 437266
lesní poz 95 1623686
vodní pl. nádrž umělá 7 10671
vodní pl. tok přirozený 27 19799
vodní pl. tok umělý 2 242
zast. pl. společný dvůr 4 1057
zast. pl. zbořeniště 17 3915
zast. pl. 626 168848
ostat.pl. jiná plocha 275 268220
ostat.pl. manipulační pl. 32 68464
ostat.pl. neplodná půda 137 173893
ostat.pl. ostat.komunikace 379 199728
ostat.pl. pohřeb. 1 9213
ostat.pl. silnice 22 33638
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 32847
ostat.pl. zeleň 126 116119
Celkem KN 2543 6339607
EN 3 35093
GP 19 192594
Celkem ZE 22 227687
Par. KMD 2543 6339607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 93
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 26
č.p. rod.dům 190
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 172
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
Celkem BUD 619
byt.z. byt 2813
byt.z. garáž 42
byt.z. j.nebyt 20
obč.z. byt 40
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2920
LV 2560
spoluvlastník 4983

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.08.2019 13:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.