k.ú.: 764264 - Šumperk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 523704 - Šumperk NUTS5 CZ0715523704
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 90
orná půda 551 2361090
zahrada skleník-pařeniš. 3 63
zahrada 2208 968729
ovoc. sad 1 38339
travní p. skleník-pařeniš. 1 30
travní p. 666 1418287
lesní poz školka 2 772
lesní poz 57 3334628
vodní pl. nádrž umělá 6 22611
vodní pl. rybník 10 4816
vodní pl. tok přirozený 174 154822
vodní pl. tok umělý 51 45502
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 60
vodní pl. zamokřená pl. 4 4806
zast. pl. společný dvůr 243 90132
zast. pl. zbořeniště 46 7377
zast. pl. 5535 1361482
ostat.pl. dráha 16 185218
ostat.pl. jiná plocha 1189 987073
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 169
ostat.pl. manipulační pl. 427 534114
ostat.pl. neplodná půda 146 92016
ostat.pl. ost.dopravní pl. 18 8938
ostat.pl. ostat.komunikace 1039 1107156
ostat.pl. pohřeb. 3 47929
ostat.pl. silnice 48 113756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 78 136422
ostat.pl. zeleň 305 422022
Celkem KN 12832 13448449
Par. DKM 12832 13448449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 19
č.p. byt.dům 486
č.p. doprava 8
č.p. jiná st. 88
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 210
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 1367
č.p. tech.vyb 11
č.p. víceúčel 31
č.p. výroba 65
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 47
bez čp/če garáž 2216
bez čp/če jiná st. 357
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 107
bez čp/če rod.dům 17
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 88
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 262
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 5456
byt.z. byt 5831
byt.z. dílna 48
byt.z. garáž 38
byt.z. j.nebyt 239
byt.z. rozest. 7
obč.z. byt 277
obč.z. dílna 6
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 28
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 6477
LV 10569
spoluvlastník 19261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2005
Ins. A 1:1000 01.01.1950 01.08.2005
S-SK ŠS 1:2880 1874 01.01.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2019 22:57

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.