k.ú.: 764264 - Šumperk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 523704 - Šumperk NUTS5 CZ0715523704
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 90
orná půda 548 2358320
zahrada skleník-pařeniš. 3 63
zahrada 2211 960631
ovoc. sad 1 38339
travní p. skleník-pařeniš. 1 30
travní p. 654 1403440
lesní poz školka 2 772
lesní poz 60 3341528
vodní pl. nádrž umělá 6 22611
vodní pl. rybník 10 4816
vodní pl. tok přirozený 174 154822
vodní pl. tok umělý 51 45502
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 60
vodní pl. zamokřená pl. 4 4806
zast. pl. společný dvůr 240 89884
zast. pl. zbořeniště 46 7377
zast. pl. 5559 1361365
ostat.pl. dráha 23 185218
ostat.pl. jiná plocha 1215 976307
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 169
ostat.pl. manipulační pl. 440 533910
ostat.pl. neplodná půda 147 91976
ostat.pl. ost.dopravní pl. 18 10053
ostat.pl. ostat.komunikace 1045 1110367
ostat.pl. pohřeb. 4 55582
ostat.pl. silnice 48 113756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 78 136422
ostat.pl. zeleň 328 440231
Celkem KN 12921 13448447
Par. DKM 12921 13448447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 19
č.p. byt.dům 495
č.p. doprava 8
č.p. jiná st. 86
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 213
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 1359
č.p. tech.vyb 11
č.p. víceúčel 32
č.p. výroba 68
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 47
bez čp/če garáž 2234
bez čp/če jiná st. 361
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 108
bez čp/če rod.dům 16
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 91
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 256
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 5481
byt.z. byt 5833
byt.z. dílna 48
byt.z. garáž 38
byt.z. j.nebyt 238
byt.z. rozest. 6
obč.z. byt 306
obč.z. dílna 8
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 28
obč.z. rozest. 19
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 6527
LV 10613
spoluvlastník 19427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2005
Ins. A 1:1000 01.01.1950 01.08.2005
S-SK ŠS 1:2880 1874 01.01.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 14:03

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.