k.ú.: 764248 - Šumice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 594903 - Šumice NUTS5 CZ0643594903
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 6896443
zahrada 82 40436
ovoc. sad 1 2285
travní p. 15 93722
lesní poz les(ne hospodář) 19 115440
lesní poz 1 1332
vodní pl. nádrž umělá 1 1017
vodní pl. rybník 2 222162
vodní pl. tok přirozený 10 30690
vodní pl. zamokřená pl. 2 8912
zast. pl. společný dvůr 4 15357
zast. pl. zbořeniště 7 902
zast. pl. 173 77341
ostat.pl. jiná plocha 57 62528
ostat.pl. manipulační pl. 8 22398
ostat.pl. neplodná půda 10 10561
ostat.pl. ostat.komunikace 112 361699
ostat.pl. silnice 8 43734
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8466
ostat.pl. zeleň 68 603134
Celkem KN 837 8618559
Par. DKM 837 8618559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 173
byt.z. byt 19
Celkem JED 19
LV 216
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.04.2018 1:1000 26.04.2018 *)
DKM 1:1000 16.10.2015
DKM-KPÚ 13.08.2012 1:1000 13.08.2012 *)
THM-G 1:2000 31.12.1965 26.04.2018
THM-V 1:2000 31.12.1965 26.04.2018
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.12.1965


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 27.09.2020 06:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička