k.ú.: 764230 - Šumice u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592676 - Šumice NUTS5 CZ0722592676
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5574 10087973
zahrada 532 344408
ovoc. sad 14 28593
travní p. 1355 1405194
lesní poz 339 2132718
vodní pl. nádrž umělá 4 24219
vodní pl. tok přirozený 269 119291
vodní pl. tok umělý 1 217
vodní pl. zamokřená pl. 29 7229
zast. pl. společný dvůr 24 2396
zast. pl. zbořeniště 17 3285
zast. pl. 747 232320
ostat.pl. dráha 18 75215
ostat.pl. jiná plocha 1209 650148
ostat.pl. manipulační pl. 197 64388
ostat.pl. neplodná půda 419 153493
ostat.pl. ostat.komunikace 909 296699
ostat.pl. pohřeb. 1 4899
ostat.pl. silnice 308 52090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 20419
Celkem KN 11976 15705194
Par. KMD 11976 15705194
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 520
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 3
Celkem BUD 674
byt.z. byt 9
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 14
LV 1153
spoluvlastník 1606

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 28.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 14.07.2020 06:55

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.