k.ú.: 764230 - Šumice u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592676 - Šumice NUTS5 CZ0722592676
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5541 10088703
zahrada 532 343858
ovoc. sad 14 28593
travní p. 1353 1406028
lesní poz 323 2133482
vodní pl. nádrž umělá 4 24219
vodní pl. tok přirozený 264 119409
vodní pl. tok umělý 1 217
vodní pl. zamokřená pl. 29 7229
zast. pl. společný dvůr 24 2396
zast. pl. zbořeniště 17 3281
zast. pl. 745 231426
ostat.pl. dráha 15 75215
ostat.pl. jiná plocha 1204 650457
ostat.pl. manipulační pl. 196 63845
ostat.pl. neplodná půda 419 153496
ostat.pl. ostat.komunikace 904 296664
ostat.pl. pohřeb. 1 4977
ostat.pl. silnice 307 52090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 20963
Celkem KN 11903 15706548
Par. KMD 11903 15706548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 520
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 3
Celkem BUD 671
byt.z. byt 9
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 14
LV 1152
spoluvlastník 1601

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 28.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 06.12.2019 08:49

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.